X

News Archive

En geotermisk renessanse (13.09.13)

Ny teknologi gjør at geotermisk energi blir en stadig større del av den globale energimiksen.

read more >>

Jakter fornybar energi på Svalbard (11.09.13)

Svalbard skjulte temperaturreservoarer skal utforskes, på jakt etter geotermisk energi.

read more >>

Kronikk om geotermisk i Dag og tid 23 august (10.09.13)

Inga, Jiri og Volker publiserte kronikken Geotermisk energi - kraftboring etter energi når oljealderen er over i Dag og Tid 23 august 2013

read more >>

Presentations from GeoEnergi2013 (02.09.13)

The presentations from GeoEnergi2013 will be available as soon as the speakers have given us permission to do so

read more >>

Successful stimulation of the 30 years old geothermal wells in Lund, Sweden (05.07.13)

Successful stimulation of the 30 years old geothermal wells in Lund, Sweden

read more >>

Uten navn (05.07.13)

Utnytter energi fra tomater ved bruk av energibrønner

read more >>


<
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
>
 

Calendar/ Upcoming EventsNews

09. 04. 2018

Lager termometer for jordas indre....

read more >>

09. 03. 2018

European Energy Research Alliance (EERA), has launched its first newsl...

read more >>