X

 

Frokostmøte i samarbeid mellom Norsk Petroleumsforening (NPF) Bergen og CGER. 7. mars 2000

  • Tid: 7. mars 2018, 08.00 – 11.00
  • Sted:  CMR, Bergen
  • Innhold:
    • Presentasjon av CGER v/Ranveig Bjørk, CGER
    • «Deep geothermal energy for power production – new opportunities for O&G industry?» v/ Carsten Sørlie, Statotil
 

Calendar/ Upcoming Events

12. juni 2018

Workshop geotermisk energi...

read more >>News

09. 04. 2018

Lager termometer for jordas indre....

read more >>

09. 03. 2018

European Energy Research Alliance (EERA), has launched its first newsl...

read more >>