X

International Energy Agency

 

Internasjonale Energi Byrå (norsk)

 

Chairman of IEA Energy Storage, Prof. Halime Paksoy (in front) and former chairman Kirsti Midttømme, CMR (to right).

 

IEA Energy Storage IA
Norsk ExCo-representant: Rashinder Bhasin, NGI
Finansiering av norsk deltagelse i IEAs nettverk innen energilagring der energilagring i grunnen (UTES systemer)er et  sentralt tema

Varighet:
2011- 2013 
Finansiering: NFR-Renergi  
 

IEA Geothermal IA
Norsk ExCo-representant: Jiri Muller , IFE. Vara: Pål Edvard Andersen, Statoil.
IEA Geothermal Implementing Agreement (GIA) gir viktige rammer for bredt internasjonalt samarbeid innen geotermisk FOU-aktiviteter. I dag omfattes fire forskjellige forskningsområder: miljøkonsekvenser av geotermisk utvikling, forsterkede geotermiske systemer, avansert geotermisk borreteknikk og direkte bruk av geotermisk energi.
Norge ble medlem av IEA-GIA april 2010.

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

06. 11. 2017

CMR is through the EEA Grant Projects GeoHeat Pol and Geotherma 4PL, a...

read more >>

23. 02. 2017

GrĂ¼nder Per Vatne har en visjon om at kinesiske kullkraftverk kan bygg...

read more >>