X

 

I samarbeid med CMR har Institutt for fysikk og teknologi ved UiB startet et mastergradsprosjekt som tar sikte på måle radioaktivitet i geotermiske borebrønner ved påvisning av radon som måtte komme opp av borehullet. Man tenker seg å tette hullet med en boks som inneholder måleinstrument, slik at man får akkumulering av radon, og målt konsentrasjonen. Verdiene skal så sammenholdes med temperaturprofiler i hullet. Samtidig gjøres overflatemålinger av strålingen med vanlig dosimeter. Forhåpentligvis vil man etterhvert få tilgang til borehull ved flere forskjellige byggeplasser i Bergensområdet for å få god variasjon i de geologiske forholdene i berg-grunnen.

Kontaktperson for UiB er Prof. Bjarne Stugu og for CMR Kirsti Midttømme. Masterstudent er Mayasa Rashed

 

Fra borehullslogging av et 800m dyp brønn i skolegården ved Rødsmyra skole ved Fredrikstad

 

Calendar/ Upcoming Events

7. mars 2018

Frokostmøte i samarbeid mellom Norsk Petroleumsforening (NPF) Bergen o...

read more >>

13. mars 2018

GESEP School 2018...

read more >>News

06. 11. 2017

CMR is through the EEA Grant Projects GeoHeat Pol and Geotherma 4PL, a...

read more >>

23. 02. 2017

Gründer Per Vatne har en visjon om at kinesiske kullkraftverk kan bygg...

read more >>