X

 

Med en serie elektriske pulser går det mye fortere å bore hull på som er flere kilometer dype enn med konvensjonelt boreutstyr.

Ved boring etter geotermiske energikilder må man ofte bore ned til 3500-5000 meter for å finne vannet med temeratur på minst 150 grader Celsius. Med EIT-boring regner man med å kunne komme ned på dette dypet med en hastighet på 2 meter i timen og til en 30% lavere kostnad enn med konvensjonell boring.

 

Les mere i artikkel på NyTeknik.se her ….

 

Calendar/ Upcoming Events

7. mars 2018

Frokostmøte i samarbeid mellom Norsk Petroleumsforening (NPF) Bergen o...

read more >>

13. mars 2018

GESEP School 2018...

read more >>News

06. 11. 2017

CMR is through the EEA Grant Projects GeoHeat Pol and Geotherma 4PL, a...

read more >>

23. 02. 2017

Gründer Per Vatne har en visjon om at kinesiske kullkraftverk kan bygg...

read more >>