X

 

Man vil undersøke om vann med høy temperatur kan utvinnes fra dype reservoarer og brukes til kraftproduksjon.

 

Les mer på SYSLA Offshore ....

 

Calendar/ Upcoming Events

12. juni 2018

Workshop geotermisk energi...

read more >>News

09. 04. 2018

Lager termometer for jordas indre....

read more >>

09. 03. 2018

European Energy Research Alliance (EERA), has launched its first newsl...

read more >>