X

 

Man vil undersøke om vann med høy temperatur kan utvinnes fra dype reservoarer og brukes til kraftproduksjon.

 

Les mer på SYSLA Offshore ....

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

06. 11. 2017

CMR is through the EEA Grant Projects GeoHeat Pol and Geotherma 4PL, a...

read more >>

23. 02. 2017

GrĂ¼nder Per Vatne har en visjon om at kinesiske kullkraftverk kan bygg...

read more >>