X

 

Den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi, Energi21, kommer i revidert utgave i 2018. I den forbindelse har CGER bidratt med innspill knyttet til teknologiområdet «Dyp geotermisk energi». Før innspillet ble sendt i begynnelsen av februar, var dokumentet på en bred høring blant nasjonale aktører i CGER nettverket. Totalt bidro mer enn 20 personer fra 11 ulike institusjoner til dokumentet.

Innspillet på «Dyp geotermisk energi» kan lastes ned her.

 

Calendar/ Upcoming Events

17. april 2018

Geothermal Workshop ...

read more >>News

09. 03. 2018

European Energy Research Alliance (EERA), has launched its first newsl...

read more >>

06. 11. 2017

CMR is through the EEA Grant Projects GeoHeat Pol and Geotherma 4PL, a...

read more >>