X

 

Den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi, Energi21, kommer i revidert utgave i 2018. I den forbindelse har CGER bidratt med innspill knyttet til teknologiområdet «Dyp geotermisk energi». Før innspillet ble sendt i begynnelsen av februar, var dokumentet på en bred høring blant nasjonale aktører i CGER nettverket. Totalt bidro mer enn 20 personer fra 11 ulike institusjoner til dokumentet.

Innspillet på «Dyp geotermisk energi» kan lastes ned her.

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

09. 04. 2018

Lager termometer for jordas indre....

read more >>

09. 03. 2018

European Energy Research Alliance (EERA), has launched its first newsl...

read more >>