X

 

GeoEnergi 2019

 

GeoEnergi 2019 er en viktig møteplass for alle som søker kunnskap om geotermisk energi innen industri, forskning, næringsliv og forvaltning. På konferansen blir det aktuelle foredrag og tid til diskusjon på tvers av sektorer. Det vil rettes oppmerksomhet mot markedsmuligheter knyttet til teknologier for produksjon av ulike typer geotermiske ressurser, med vekt på nasjonale aktører.

4. februar

Hovedforedragsholdere på konferansens første dag er Professor David Bruhn fra GFZ Potsdam som vil gi oss oversikt internasjonal utvikling i bruk av geotermiske energiressurser og Albert Genter, nestleder i ÉS Géothermie, som vil snakke om industrielle og anvendte FoU resultater fra dyp geotermisk energi i Alsace (Soultz).   I tillegg kommer Philippe Dumas, generalsekretær i ECEG, for å presentere EGEC’s markedsrapport 2017/2018.   Videre utover dagen vil konferansen dekke temaer som ukonvensjonelle geotermiske ressurser, nettverks- og finansieringsmuligheter og presentere de siste resultatene fra nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

 

5. februar

Integrerte energiløsninger med grunnvarme er tema for første del av konferansens andre dag. Vi vil få høre om flere nasjonale prosjekter innen bl.a. dype energibrønner og dimensjonering av varme- og kjøleanlegg.  Videre utover dagen vil fokus være på innovative bergvarmeløsninger med presentasjon av flere nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Konferansemiddag arrangeres på ettermiddag/kveld den 4. februar.

 

 

Link til konferanseside med program og påmelding ...

 

 

Programkomite:

  • Carsten Sørlie, Statoil  - Leder av programkomite
  • Inga Berre, UiB/Norce
  • Thor-Erik Musæus, Rock Energy
  • Randi Ramstad, NTNU
  • Oddgeir Lademo, Sintef
  • Eivind Bastesen, Uni Research
  • Kirsti Midttømme, CMR/Norce
  • Ranveig N. Bjørk, CMR/Norce
 

Calendar/ Upcoming EventsNews

17. 06. 2019

Finansieringsmuligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer gjen...

read more >>

01. 11. 2018

CGER (Norwegian Centre for Geothermal Energy Research) invites you to ...

read more >>